fr - nl

 

Sinds het in voege treden van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001, hebben we al op meer dan 1.300 werven van allerlei aarde de missie van veiligheidscoordinator behartigd.

We zijn gekwalificeerd voor zowel het niveau A als niveau B. (het niveau A is verplichte voor de werve van meer dan 2,5 mio €).

We staan in voor alle fasen van deze missie : ontwerp, verwezenlijking, PID (Post interventie dossier).

Onze ervaring betreft zowel de markt van de particuliere woningbouw als openbare werken, en we hebben de ervaring om de taak van veiligheidscoordinator op ons te nemen voor alle type bouwplaatsen (industrieel, commercieel, professioneel, residentieel, infrastructuur, gevels, ombouwingen, …)

In vereenvoudigde termen, is een veiligheidscoordinator verplicht voor alle bouwwerken waarbij 2 aannemers simultaan of opeenvolgend aanwezig zijn (opgelet : een zelfstandige en een regie zijn aannemers).

 

 

Andere diensten van COSEAS :